مهندسی برق - قدرت

مباحث و مراجع آموزشی مهندسی برق

ماشین های الکتریکی مخصوص

مراجع
عنوان: ماشین های الکتریکی
نویسندگان
1. بیم بهارا
2. سن
3. چاپمن
4. انصاری
5. ال هاواری
6. فیضی

سرفصل ها
    * اصول کار ماشین های AC تکفاز و دوفاز
    * موتورهای DC آهنربای دائم
    * ماشین های هیسترزیس
    * موتورهای AC آهنربای دائم
    * ماشین سوئیچ رلوکتانس SRM
    * موتورهای پله ای
    * موتور یونیورسال

از اینجا می توانید سرفصل ها و مراجع را دانلود کنید.

تمرین ها:
برای دریافت تمرین کلیک کنید.
1. سری اولنتایج ارزیابی ها


گزارش تخلف
بعدی