مهندسی برق - قدرت

مباحث و مراجع آموزشی مهندسی برق

خانه

نمرات اعلام شده:
ماشین 3 - کارشناسی ارشد
ماشین مخصوص
مبانی برق
ماشین 3
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

تاریخ امتحان میان ترم:
ماشین مخصوص: چهارشنبه 8 آذر
مبانی برق: چهارشنبه 15 آذر
ماشین 3: 22 آذر

برای دسترسی به مطالب مربوط به هر درس، بر روی نام درس در منوی سمت راست صفحه کلیک کنید.

آخرین مطالب اضافه شده:
ترم اول 91-92
مباحث دوره مبانی برق اضافه شد.
ترم دوم 90-91
بخش های "آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت"، "آموزش نرم افزارهای مهندسی" و "پروژه ها" به سایت اضافه شد.
لیست مراجع، سرفصل ها و بارم ارزشیابی دوره های "ماشین III" و "ماشین مخصوص" اعلام شد.

ترم اول 90-91
25 بهمن: نمرات نهایی "ماشین مخصوص" اعلام شد.
14 بهمن: نمرات نهایی "ماشین 3" و "معادلات دیفرانسیل" اعلام شد.
17 دی: نمرات میان ترم "ماشین III" و "معادلات دیفرانسیل" اعلام شد.
16 آذر: تمرینات سری چهارم درس "معادلات دیفرانسیل"
15 آذر: حل برگزیده تمرینات درس "ماشین III"
14 آذر 1390: نمرات میان ترم "ماشین مخصوص" اعلام شد.
2 آذر 1390: تمرینات سری سوم درس های "ماشین III"، "معادلات دیفرانسیل" و "ماشین مخصوص"
15 آبان 1390: تمرینات سری دوم درس های "ماشین III"، "معادلات دیفرانسیل" و "ماشین مخصوص"
3 آبان 1390: تمرینات سری اول درس "ماشین III"
3 آبان 1390: تمرینات سری اول درس "معادلات دیفرانسیل"
26 مهر 1390: تمرینات سری اول درس "ماشین مخصوص"

ترم دوم 89-90
30 تیر 1390: نمرات نهایی شد.
24 تیر 1390: اعلام نمرات نهایی درس ماشین مخصوص
24 تیر 1390: اعلام نمرات نهایی درس ماشین 2
24 تیر 1390: اعلام نمرات نهایی درس ماشین DC
24 تیر 1390: اعلام نمرات نهایی درس ماشین AC
22 تیر 1390: اعلام نمرات آزمون پایان ترم ماشین های الکتریکی 2
22 تیر 1390: اعلام نمرات آزمون پایان ترم ماشین مخصوص

* نمرات کمتر از 10 در کارنامه به 9 تغییر داده خواهند شد.
* می توانید اعتراضات خود را تا سه روز پس از اعلام نمرات، از طریق ایمیل اطلاع دهید.

ایمیل: mohamad.hosseini1@gmail.com

گزارش تخلف
بعدی